OKULUMUZ

Rehberlik

Anaokulu, çocuklara ilk defa okul kavramıyla tanıştıkları, kurallı bir öğrenme ortamını deneyimledikleri, ailelerinden ayrılıp yaşıtlarıyla ve başka yetişkinlerle paylaşımda bulundukları, kişisel becerilerini geliştirdikleri, sınırlarını ve yeteneklerini keşfedip sergileyebildikleri sosyal bir ortam sağlar. Anaokulunda öğrenciler, öğretmenlerinin yakın ilgi ve yönlendirmesiyle kademeli olarak kendine yeten, sorumluluk sahibi ve özgün bireylere dönüşme yolunda önemli adımlar atarlar. Bu dönem, çocukların fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal olarak değişim ve gelişimlerini en hızlı gözlemleyebileceğimiz dönemlerden biridir. Tüm bu alanlardaki gelişimsel özelliklerin yaşanma şekli de hızı da elbette her öğrencinin bireysel farklılıklarına göre şekillenmektedir.


Gelişimsel, kapsayıcı ve önleyici rehberlik anlayışını temel alan Rehberlik Bölümümüz, söz konusu dönemin yaş özelliklerini ve öğrencilerimizin bireysel ihtiyaçlarını da dikkate alarak etkinliklerini yürütür. Bu dönemde gelişimi destekleme amaçlı yapılan herhangi bir müdahale çocuklarda ileriki dönemlere kıyasla çok daha kısa sürede çok daha kalıcı ve etkili sonuçlar yaratmaktadır. Bu anlayış çerçevesinde, öğrencilerin ihtiyaçları ve gelişimsel özellikleri dikkate alınarak yıllık çalışma planları düzenlenir. Öğrencilerin temel yaşam becerileri kazanmaları için velilerimizi de bilgilendirici ve eğitsel çalışmalar yürütülür.


Öğrencilerimize:
-Bireysel özelliklerinin farkına varmaları ve yeterliliklerini geliştirmeleri,
-Öz güven ve olumlu benlik algısı geliştirmeleri,
-Duygularını tanımaları, ortama uygun şekilde ifade etmeleri ve duygularını düzenleme becerisi edinmeleri,
-Kendi sınırlarını korumaları ve başkalarının sınırlarına saygı göstermeleri ve kurallara uygun davranışlar sergilemeleri,
-Sorun çözme ve etkin iletişim becerileri edinmeleri,
-Olumlu sosyal beceriler geliştirmeleri, başkalarıyla saygılı ve nitelikli ilişkiler kurmaları,
-Bilişsel becerilerini geliştirmeleri ve öğrenme sürecinde aktif rol almaları,
-Otonomi kazanmaları ve sorumluluk almaları,
-İlkokula hazırlık becerilerini geliştirmeleri için destek oluruz.

NASIL YÜRÜTÜLÜR?

Rehberlik servisi çalışmalarını, aile desteği ve iş birliğinin önemine inanarak bu hedefler doğrultusunda yürütür. Çocuğun gelişiminin desteklenmesi amacıyla öğrenciyle doğrudan veya dolaylı etkileşimi olan herkesin iş birliği esas alınmaktadır. Çalışma prensibi okul idaresi, öğretmenler, aile ve psikolojik danışman arasındaki karşılıklı güven, dayanışma ve olumlu iletişime dayanır. Bu amaçla öğrencilerimizin kişisel gelişimini desteklemek ve okul-aile iş birliğini sağlamak amacıyla veli görüşmeleri gerçekleştirmenin yanı sıra onların gelişimsel, akademik, sosyal ve duygusal ihtiyaçları doğrultusunda, uzmanların davet edildiği veya kendi ekibimizin düzenlediği veli eğitim seminerleri düzenlenir.


REHBERLİK SERVİSİ NELER YAPIYOR?


1- Okul Rehberlik Çerçeve Planının Hazırlanması:


Bağlı bulunduğunuz Rehberlik ve Araştırma Merkezinin hazırladığı rehberlik çerçeve planı 1 Anaokulunun koşulları ve ihtiyaçları göz önüne alınarak her sene başında Okul Psikoloğu' muz tarafından hazırlanır. Sınıf rehberlik planları sınıf öğretmenleri tarafından düzenlenir. Planda yer alan rehberlik etkinlikleri Okul Psikoloğu koordinesinde aylık olarak sınıf öğretmenleri tarafından uygulanır.


2- Oryantasyon Çalışmaları: Okulumuza yeni kayıt olan öğrenci ve velilere gerekli yardım süreci gerçekleştirilir.


3- Öğrenci Gözlemleri: Velinin ya da sınıf öğretmeninin rehberlik birimine başvurması ile öğrenci gözlemleri yapılır.


4- Ailelere Broşürler: Her ay düzenli olarak, velilerin ihtiyaç duyacağı düşünülen konular hakkında bültenler hazırlanır ve velilere yollanır.


5- Rehberlik Panosu: Bilgilendirici yazılar ve duyurular bu panoda sergilenir.


6- Bireysel Görüşmeler:Okulumuzda hafta içi her gün 08.30-17.30 saatleri arasında velilerimizin ihtiyaçları üzerine veya Rehberlik Servisi ’nin gerekli gördüğü durumlarda randevu sistemi ile bireysel rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti verilmektedir. Okul psikoloğu görüşmeler sonrasında gerekli gördüğü durumlarda öğrencileri RAM’a ya da çocuk psikiyatrisine yönlendirebilir.


7-Aylık Veli Gözlem Formları: Velilerimize aylık olarak gözlem formları dağıtılır. Bu formun öğrencinin ev içerisindeki süreci temel alınarak gözlemler tarafımıza teslim edilir. 


8- Gelişimsel Testler: Okul psikoloğunun gerekli bulduğu durumlarda ve sınıf öğretmeninin yönlendirmesiyle, ihtiyaç halinde, öğrencinin gelişim alanlarını değerlendiren test çalışmaları yapılır.Size özel tekliflerimiz için bize ulaşın